Košarica

Košarica

2024
Slikarček

IZBERI NAJLEPŠO POSLOVNO eVOŠČILNICO !!!

IZBERI NAJLEPŠO POSLOVNO eVOŠČILNICO !!!
🎁 IZBERI NAJLEPŠO POSLOVNO eVOŠČILNICO 🎁
#Nagrajujemo ob začetku veselega decembra!
⏱ Do 3.12. do 24.00 ure izberi #TOP e-voščilnico, ki jo želite letos poslati svojim poslovnim partnerjem po e-pošti.
In sodeluj v nagradni igri?

✅ na spletni strani https://www.e-voscilnice.si izberi e-voščilnico, ki ti je najbolj všeč,
✅ link do izbrane e-voščilnice objavi v komentar spodaj,
✅ všečkaj in deli objavo.

⏱ Žrebanje bo v petek, 04.12. ob 10.00 uri
Izžrebali bomo 2️⃣ nagrajenca, ki bosta prejela e-voščilnico, prilagojeno ‘po vaše’.

 


Pravila in pogoji Facebook nagradne igre:

IZBERI NAJLEPŠO POSLOVNO eVOŠČILNICO

  1. Splošne določbe

Organizator nagradne igre je Supernet.si, Rok Bernardič s.p., Pilonova ulica 36, 1000 Ljubljana. Nagradna igra bo potekala od 01.12.2020 do 03.12.2020 na FB profilu @eVoscilnice, na povezavi https://www.facebook.com/eVoscilnice .
Nagradna igra ni nikakor sponzorirana s strani Facebooka in ni povezana s Facebookom kot podjetjem. Vse informacije, ki jih uporabnik posreduje v nagradni igri, prejme organizator nagradne igre.

  1. Nagrada in potek nagradne igre

Med sodelujočimi, ki bodo izpolnili pogoje nagradne igre bomo izžrebali 2 nagrajenca, ki bosta prejela e-voščilnico po svojem izboru.
Nagrada je e-voščilnica, ki je udeleženec poljubno izbere na spletni strani https://www.e-voscilnice.si.
Predmet nagradne igre je osnovna e-voščilnica, ki vključuje prilagojene barve celostni grafični podobi podjetja, logotip podjetja in voščilo po želji (BREZ dodatnih storitev kot je animacija, dodatni jeziki, ipd.

  1. Kako sodelovati v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujete tako, da na spletni strani  https://www.e-voscilnice.si izberete e-voščilnico, ki vam je najbolj všeč. Link do izbrane e-voščilnice objavite v komentar za to določene FB objave in všečkajte in delite to objavo v času trajanje nagradne igre do 03.12.2020 do polnoči. Udeleženec lahko sodeluje enkrat.

  1. Žrebanja in prevzem nagrade

Žrebanje bo v petek 04.12.2020 ob 10.00 uri.  Žrebanje ne bo javno. O žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o datumu in uri žrebanja, številu vseh pravočasno prejetih prijav, poteku žrebanja, izžrebanemu sodelujočemu ter uri zaključka žrebanja. Zapisnik se hrani pri organizatorju. Zmagovalec je lahko nagrajen le enkrat. Žrebanje in rezultati so dokončni. Nanje ni možna pritožba.

Nagrajenec bo objavljen na Facebook strani https://www.facebook.com/eVoscilnice. Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrada ni prenosljiva, menjava nagrade ni mogoča.

Nagrajenec bo nagrado prejel po e-pošti, v roku 5 delovnih dni po posredovanju podatkov o nazivu in sedežu podjetja, davčni številki. Za pripravo nagrade potrebujemo tudi logotip podjetja in besedilo voščila. V primeru, da nagrado prejme oseba mlajša od 18 let, jo mora pri prevzemu nagrade zastopati oseba, ki je starejša od 18 let in ima po zakonu ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da zastopa takšno mladoletno osebo. V nasprotnem primeru se ta nagrada ne podeli, organizator pa je prost vseh obveznosti, ki jih ima na podlagi teh pravil do nagrajenca.

Ob prevzemu nagrade je nagrajenec dolžan potrditi prevzem nagrade na e-potno info@e-voscilnice.si.

  1. Izključitev odgovornosti

Organizator ni odgovoren za neposredno ali posredno škodo, ki izhaja iz sodelovanja v nagradni igri, če je strežnik nedosegljiv, razen če je to mogoče pripisati skrajno malomarnim ali namernim dejanjem, ki jih je organizator dolžan zastopati. Poleg tega organizator ni odgovoren za kakršnekoli tehnične napake in motnje, izpade omrežja ali električne energije. Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradne igre iz razlogov, ki niso na njegovi strani, pridržuje pravico, da nagrade podeli med tistimi, ki so v nagradni igri sodelovali do trenutka prekinitve ali pa da nagradne igre, brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočih, ne dokonča.

  1. Zasebnost in varstvo osebnih podatkov

Organizator nagradne igre se zavezuje, da bo posredovane osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter Splošno Uredbo EU o varstvu osebnih podatkov.

Udeleženec soglaša, da organizator obdeluje vse osebne podatke pridobljene od udeleženca, ter jih obdeluje oz. uporablja za namene izvajanja nagradne igre in za namene neposrednega trženja (obveščanja o poslovanju, ponudbi, novostih in akcijah) vse do preklica.

  1. Ostale določbe

V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti so ta pravila primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.

Pravila nagradne igre so v času trajanja nagradne igre v celoti na vpogled na spletni strani www.e-voscilnice.si. Za tolmačenje posameznih določb teh pravil je pristojen organizator.

  1. Končne določbe

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil v primeru, da to zahtevajo vzroki bodisi tehnične ali komercialne narave ali vzroki s strani javnosti. O vseh spremembah, novostih nagradne igre oz. podelitvi nagrad bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na svoji FB strani.

  1. Veljavnost pravil

Pravila pričnejo veljati s 01.12.2020